(((هر بازیگر کره ای که تو بگی)))

عکس و بیوگرافی از بازیگران کره ای

خب خوش اومدین ... !!!

اینم از جناب اقای هوانگ ته کیونگ .. !!!*!!!

هه هه ... !!!
اینجا داره خط و نشون میکشه ... !!! (دندوووون)

 زبووووووووووونتو بکن تو !!! (عصبانی)


هه هه ... اینجا خیلی باحال شده ... !

هه هه ... موهاشو !!!


اینجا هم نوجوون بوده ... !خب دیه ... میخواستم بیشتر بذارم ولی ولـــــــش... !!!

خب بچه ها ... تا 4 شبنه ی بعدی بای بایـ ... همه تونو دوست دارم و دلم براتووووووون میتنگه ... !!!

   Smiley     

تاريخ چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰سـاعت 18:50 نويسنده مروارید| |

ananazi&sajjad